Nowe funkcje wyszukiwania zdjęć w Live Search

Pojawiły się dwie nowe funkcje w wyszukiwarce Windows Live Search.  Pierwsza po zastosowaniu operatora filter:face lub filter:portrait wyrzuca w wynikach tylko zdjęcia twarzy. Druga funkcja pozwala na zawężenie wyników do zdjęć czarno-białych (operator filter:bw)

Tags:

Leave a Reply